วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2553
ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต

ได้พานักเรียนไปเข้าร่วม
โครงการอบรมมารยาทไทยในสังคมไทยพุทธ-มุสลิม จ.นราธิวาส

1
2
3 4
5
6
7
8
9 10
11 12
13 14
15
16
17 18

 

 

Top